فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات

طرح درس و روش تدریس فارسی چهارم، درس16: پرسشگری

طرح درس و روش تدریس فارسی چهارم، درس پرسشگری در قالب ورد و شامل 9 صفحه. پیشنهاد می شود درس پرسشگری از روش کاوشگری تدریس شود. آموزش کاوشگری وارد کردن مستقیم شاگردان در فرایند تفکّر علمی از طریق تمرین هایی است که فرایند علمی را در زمان بسیار کوتاه ف...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی ششم، درس10: عطّار و جلال الدّین محمّد

طرح درس و روش تدریس فارسی ششم درس عطّار و جلال الدّین محمّد در قالب ورد و شامل 7 صفحه.پیشنهاد می شود تدریس درس عطّار و جلال الدّین محمّد از روش ایفای نقش، نمایشی و کارایی گروه انجام گیرد. بخش نخست این درس را می‌توان با روش نمایشی در کلاس اجرا کر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی ششم، درس 15: میوه‌ی هنر

دانلود طرح درس و روش تدریس فارسی ششم درس میوه‌ی هنر در قالب ورد و شامل 10 صفحه. پیشنهاد می شود درس میوه‌ی هنر از روش تدریس کارایی گروه تدریس شود. در روش تدریس کارایی گروه این نکته‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد: نخست اینکه دو فکر یا بیشتر بهتر از یک فکر است و همه می‌توانند از یکدیگر یاد بگیرند. دوم ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس 16: وقتی بوعلی، کودک بود

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم درس وقتی بوعلی کودک بود در قالب ورد و شامل 7 صفحه. روش پیشنهادی برای تدریس درس وقتی بوعلی، کودک بود روش کاوشگری و ایفای نقش می باشد. برای تدریس، چهار گام در نظر گرفته شده است. گام اوّل: ارائه یک موقعیت پرسش برانگ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس 11: نقشِ خردمندان

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم درس نقشِ خردمندان در قالب ورد و شامل 7 صفحه. روش پیشنهادی برای تدریس درس نقشِ خردمندان، روش کاوشگری می باشد. این روش، کودکان کنجکاو و آماده رشد را در مسیر مناسبی برای به کارگیری نیرو و توانشان قرار می‌دهد. هدف عا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس10: نامِ نیکو

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس نامِ نیکو در قالب ورد و شامل 8 صفحه. روش تدریس پیشنهادی: هر درس را می‌توان به چند شیوه، آموزش داد. به همین سبب از عنوان پیشنهادی بهره گرفته شده است و معمولاً در هر درس، یک روش به صورت پیشنهادی نوشته شده است. ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس15: کاجستان

پیشنهاد می شود تدریس درس کاجستان از روش ایفای نقش انجام شود. در این روش، فرد یا افرادی موضوعی را به صورت نمایش کوتاه اجرا می‌کنند. دانش آموزانی که در صحنه نمایش به ایفای نقش می‌پردازند، معمولاً یکدیگر را مخاطب قرار می‌دهند و گفت وگوهایی بین خود آنها ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت

طرح پیشنهادی برای تدریس این درس، روشن سازی طرز تلقی در نظر گرفته شده است. این طرح برای دانش آموزان، فرصتی را فراهم می‌کند تا عقاید متنوّع هم کلاسی‌های خود را بشنوند و همچنین آنان را قادر می‌سازد، دریابند که آیا طرز تلقّی‌شان بر یک پایه محکم از حق...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس 13: روزی که باران می بارید

تدریس درس روزی که باران می بارید از روش بحث گروهی انجام می شود. روش بحث گروهی، گفت وگویی است سنجیده و منظّم درباره موضوعی خاص که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان است. کاربستِ بحث گروهی به مهارت و توانمندی معلّم نیاز دارد تا بتواند به موقع از انحراف ب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی ششم، درس9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

روش پیشنهادی برای تدریس درس رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس روش واحد کار (پروژه) و بحث و گفتگو در نظر گرفته شده است. در این روش دانش آموزان به صورت گروهی یا فردی به جمع آوری اطلاعات راجع به علی اکبر دهخدا و کارها و خدماتی که انجام داده است و همچنین در م...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی ششم، درس11: شهدا خورشیدند

روش پیشنهادی برای تدریس این درس، روش مبتنی بر بیان فکر در نظر گرفته شده است. روش مذکور دو بعُد اساسی دارد: شناختی و اجتماعی. دانش آموزان به صورت انفرادی و گاه به صورت گروهی فکر خود را بیان می‌کنند و می‌کوشند دیگران را هم از آنچه در ذهنشان می‌گذرد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس فارسی چهارم، درس16: پرسشگری

پیشنهاد می شود درس پرسشگری از روش کاوشگری تدریس شود. آموزش کاوشگری وارد کردن مستقیم شاگردان در فرایند تفکّر علمی از طریق تمرین هایی است که فرایند علمی را در زمان بسیار کوتاه فشرده می سازد. آموزش کاوشگری منجر به افزایش درک علوم، بهره وری، تفکّر، خل...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

12
تعداد نتایج: 18