فایل های دسته بندی علوم اجتماعی

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس3 : همدلی با دیگران

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس همدلی با دیگران در قالب ورد و شامل 7 صفحه. بهترین کار برای شروع کار، انجام فعالیت اول این درس است. از دانش آموزان بخواهید هریک از موقعیت‌ها را بخوانند، درباره آن فکر کنند و کاری را که لازم است انجام شود، بیان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس19 : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند در قالب ورد و شامل 10 صفحه.برای شروع کار، به دانش آموزان یادآوری کنید که در پایه چهارم خوانده‌اند که با ورود اعراب مسلمان حکومت ساسانیان منقرض شد و با مسلمان شدن مردم و ورو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به همراه پاسخ

فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به همراه پاسخ در قالب ورد و شامل 21 صفحه.در کتاب مطالعات اجتماعی هشتم برای هر درس فعالیت های نظام دار طراحی شده است؛ به طوری که دانش آموزان برای یادگیری مطالب مرحلهٔ بعد آماده می شوند. این فعّالیت ها طوری طراح...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی نهم، درس5 : پراکندگی زیست بوم‌های جهان

طرح درس و روش تدریس اجتماعی نهم، درس پراکندگی زیست بوم‌های جهان در قالب ورد و شامل 6 صفحه.فعالیت و تصاویر شروع درس می‌تواند شروع خوبی برای آماده کردن دانش آموزان باشد. البته شما ممکن است فیلمی کوتاه از دو زیست بوم نمایش دهید و از دانش آموزان بخوا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی نهم با جواب، درس1 تا درس24

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی نهم با جواب، از درس1 تا درس24 در قالب ورد و شامل 61 صفحه.هنگام نزدیک شدن به زمان امتحانات، اولین چیزی که به ذهن یک دانش‌آموز می رسد این است که باید آنقدر مطالب کتاب را بخوانم تا ملکه‌ی ذهنم شود. اما روانشنا‌سان ب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی نهم به همراه پاسخ

فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی نهم به همراه پاسخ در قالب ورد و شامل 27 صفحه.در کتاب مطالعات اجتماعی نهم برای هر درس فعالیت های نظام دار طراحی شده است؛ به طوری که دانش آموزان برای یادگیری مطالب مرحلهٔ بعد آماده می شوند. این فعّالیت ها طوری طراحی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس1 : همسایه‌ی ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس همسایه‌ی ما در قالب ورد و شامل 6 صفحه.درس را با پرسش‌هایی درباره همسایه شروع کنید، برای مثال: آیا نام همسایه‌ها خود را می‌دانید؟ ، آیا فرزند هم سن و سال شما دارند؟ ، آیا تاکنون برای مراسمی به منزل آنها رفته‌...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس11 : منابع

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس منابع در قالب ورد و شامل 6 صفحه. برای شروع کار، دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید و بخواهید هر گروه تعدادی مواد و وسایلی که در آن روز مصرف کرده و می‌کنند روی کاغذ بنویسد. برای مثال نان، شیر، چای، لباس، کفش، کتاب، دفتر، خودکار سپس فکر کنند هریک از آنها از ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس16 : خانه‌ی شما چه شکلی است؟

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس خانه‌ی شما چه شکلی است؟ در قالب ورد و شامل 7 صفحه.قبل از پرداختن به موضوع نقشه خانه با دانش آموزان تمرین‌هایی را در فضای واقعی انجام دهید. برای مثال در راهروی مدرسه بایستید و بپرسید وقتی وارد راهرو می‌شدید سمت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس2 : من بزرگ تر شده ام

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس من بزرگ تر شده ام در قالب ورد و شامل 8 صفحه.از یک یا دو هفته قبل از شروع این درس با کمک دانش آموزان دانه لوبیا یا ترجیحاً گندم یا ماش را در بشقابی خیس کنید و با قرار دادن پارچه مرطوب بر روی آن در کلاس، گندم‌ها...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس15 : خانه‌ها با هم تفاوت دارند

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس خانه‌ها با هم تفاوت دارند در قالب ورد و شامل 7 صفحه. برای شروع درس و ایجاد انگیزه می‌توانید تصاویری از خانه‌های مختلف را از طریق عکس‌های مجلات و روزنامه‌ها و یا اینترنت جمع آوری و کپی کنید و به هر گروه از دانش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس4 : نقشه‌ی محله‌ی ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس نقشه‌ی محله‌ی ما در قالب ورد و شامل 6 صفحه.از دانش آموزان بخواهید وسایل شخصی خود مانند لیوان آب خوری، جامدادی، مدادتراش و پاک کن را روی میز بگذارند و از جای خود بلند شوند و آنها را از بالا ببینند و سپس هرچه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 109